Conatus_NL_we

CONATUS

Op Reis in Gezelschap van Reuzen,

met Benedict Spinoza & Charles Darwin(in gedachten)


Bestudeerde Darwin Spinoza? Onderkende Spinoza evolutie...?

Hoe kunnen deze beroemde wetenschappers hun stempel blijven drukken op de 21ste eeuw? En wat kunnen we, strikt genomen, ontdekken over de ware aard van de krachten die "leven" aandrijven?

Gedurende gans zijn erg kort leven koesterde Spinoza de droom om een filosofie te schrijven - een systeem - dat onze wereld helemaal en onweerlegbaar zou uitleggen, het universum van dingen en wezens, gevat in één logisch raamwerk. Ambitieus was het zeker, zelfs arrogant volgens sommigen. Van zijn koppig doorzetten ligt het resultaat voor ons: ETHICA. Het werd uiteindelijk na zijn dood toch nog gedrukt: een fluistering die een storm creëerde. Midden de ingenieuze en schitterende bewijsvoeringen in zijn alomvattend systeem, torent één "kracht" boven alles uit, de kracht die alles voortstuwt. Spinoza noemde ze CONATUS.


CONATUS is inderdaad de kracht die elke essentie naar de realisatie van zichzelf voortdrijft, naar de culminatie van het eigen zijn. Het is de levenskracht zelf: de energie, onvangbaar en ongevangen, die elk wezen toelaat om te evolueren naar zijn uiteindelijk doel. Waar is de Oorsprong? Waar is het Einde? Wat gedijt en waarom? Conatus is ook impliciet aanwezig in Darwin's theoriën: alle species worden erdoor aangedreven, van fortuinlijke Oorsprong tot onontkoombare Bestemming.


Na zijn tocht rond Zuid-Amerika, doorkruist Voyager straks Eurazië, over land! De Zijderoute geeft Rebadour tijd om te filosoferen over hoe deze systemen en theoriën kunnen vertaald worden naar het dagelijkse leven dat zich rondom hem en in hem afspeelt.Zijn nederig gemijmer kan u volgen door hier de blog aan te klikken:  conatus


Voor de nederlandstalige versie, klik hier: nederlands