act bvba © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Whispers in a

Gathering Storm

 

• Extra Muros »

Voyager vertelt verhalen: over grote reizen naar wilde, wijde werelden - hier op aarde. Geniet ademloos en zweef, misschien, in de wolken.

 

• Conatus »

Rebadour vraagt luidop:

Waar hebben Spinoza en Darwin elkaar ontmoet?

Naar de kern van essentie en existentie.

 

• Inter Lineas »

Grimmburger observeert:

Sprookje of Tragedie: een kijk op de wereld rondom ons. In de hoop hem beter te maken!?

 

 

 

Grimmburger

heet u welkom op de Website van

Voyager & Rebadour

 

 

Gefluister in een Groeiende Storm ...

vragen stellen en zich verwonderen over het ons omringende, zoeken naar stukjes antwoorden en ontdekken van brokjes wereld

 

Onze wereld - de Grote Westerse Beschaving - is in opschudding en in overgang: een schip op een onbekende oceaan, vechtend tegen nog niet in kaart gebrachte stormen. De kapitein en de officieren van vandaag lijken van een andere planeet te komen, misschien recht uit de hel. "Media" heeft alle "decision-making" overspoeld, heeft rationaliteit verdreven, en heeft het Leven gereduceerd tot niet veel meer dan een toneel, waarop het onderscheid tussen acteurs en toeschouwers is verdwenen: de ultieme reality show.

 

In deze door media gedomineerde wereld, is waarheid een staatsvijand geworden en "spin" is het geliefkoosde moordwapen. Klare en eenvoudige boodschappen zijn schaars geworden; bijna alle communicatie is gecodeerd en zelfdienend. Zowel wegens verstikkende hoeveelheid als wegens gesponnen complexiteit, is het ontrafelen een herculeaanse taak geworden. Wat doen deze nieuwe trends met ons alom geroemd democratisch systeem?

 

Wij geloven dat het moment is gekomen om een beweging te starten die wat waarheid terugbrengt en die basiswaarden van eerlijkheid reďntroduceert in de communicatie met en binnen onze wereldgemeenschap. Wij realizeren ons dat onze acties en woorden slechts gefluister zijn. Echter geloven we ook dat het slaan van de vleugels van een vlinder op de rotsen van Bretagne, heel soms een Atlantische storm kan veroorzaken. We beginnen dus maar te flappen...

 

Indien u opinies over wereldgebeurtenissen wenst te lezen, klikt u op Inter Lineas

Indien u wereldbeschouwende en achtergrond schrijfsels wil lezen, gaat u naar Conatus

Indien u geďnteresseerd is in grootse reizen, klikt u hierboven dan op Extra Muros

 

For english versions, click here international

 

 

 

 

 

 

 

Grimmburger & Rebadour 

zijn "Broers in Eén Ziel", dikwijls argumenterend en, zelfs, vechtend. Om hun horizonten te verruimen besloten ze om op de hulp an Voyager beroep te doen. En zo geschiedde dat deze niet zo heilige drie-vuldigheid, op zoek is gegaan naar waarheid, of naar ...  gelijkaardige opinies.